Business street of Tel Aviv, Israel.

Om oss

Företaget.
Alhena Consulting är ett aktiebolag som sedan starten 2002 arbetat med konsultuppdrag i Israel, ursprungligen med fokus på affärsstrategi. Under åren har vi utökat verksamheten och erbjuder idag ett komplett och modulärt tjänstepaket för alla konsultbehov i Israel, inklusive lokal representation och interim management.

Verksamhetsidé.
Vårt syfte är att se till att du uppnår dina uppsatta affärsmål i Israel. Det kan handla om uppnådda marknadsandelar eller säljmål, teknologisk know-how eller någon annan affärsnytta. Vi vägleder dig steg för steg genom processen. Vårt mål är att det ska vara lika tryggt och enkelt för dig att göra affärer i Israel som i Sverige.

Lokalkännedom.
Med över 50 års samlad erfarenhet av den israeliska affärsvärlden har vi ett väl utvecklat kontaktnät, med kanaler till såväl beslutsfattare som information. Alhena har den språkliga och kulturella kompetensen för att göra affärer i Israel, i kombination med en förståelse för svenskt affärsliv och företagande.

Prisstruktur.
Alhena Consulting har en flexibel prisstruktur. Vår prissättning speglar lokala ekonomiska förhållanden. Det innebär att vi kan erbjuda lägre priser än de konsult- eller revisionsfirmor som tillhör internationella nätverk. Vi kan debitera per timme eller dag, ta fram fasta priser per projekt, och i vissa fall även arbeta på provisionsbasis.

Konsulter

Klicka på konsulten du vill läsa mer om.

Gösta Tixell, Alhena Consulting
Gösta Tixell

Gösta har bott och varit verksam i Israel sedan 1983. Han är expert på strategi, affärsutveckling och bolagsstyrning. Genom åren har han förvärvat erfarenhet från en lång rad industribranscher och företag, allt från små teknologiuppstarter till multinationella industrijättar. Gösta har en MBA-examen från INSEAD i Frankrike, och en BA-examen i internationella relationer från The George Washington University i USA. Utöver konsultverksamheten tjänstgör Gösta som styrelseledamot i ett antal privatägda och börsnoterade bolag.


Ehud Ziegelman, Alhena Consulting
Ehud Ziegelman, CPA

Ehud har en lång företagserfarenhet från både från USA och Israel. Han är expert på marknadsundersökningar, marknadsforskning och formell företagsbesiktning. Ehud har en MA-examen i ekonomi från Tel Aviv University, och en BA-examen i ekonomi och redovisning. Han är auktoriserad revisor i Israel. Ehud är även en aktiv skriftställare och har publicerat dussintals artiklar i om affärer, ekonomi och marknad i israelisk fackpress.


Orry Malikovsky, Alhena Consulting
Orry Malikovsky

Orry är expert på företagsförvärv, strategi och corporate finance. Han har under karriären agerat rådgivare vid affärstransaktioner till ett sammantaget värde av över 500 miljoner US Dollar. Orry har många års erfarenhet av affärsstrategi som konsult hos Bain & Company liksom från arbete med teknologiuppstarter knutna till riskkapitalfonden Niztanim. Orry har en B.Sc.-examen från Technion-universitetet i Israel och en MA-examen från MIT Sloan School of Management.