Document of increasing sales in Israel.

Våra Tjänster

Klicka på det du vill läsa mer om.
Företagsförvärv och due diligence

Planerar ni att köpa ett israeliskt teknologiföretag? Vill ni etablera er på den israeliska marknaden genom att köpa en israelisk detaljhandelskedja? Alhena hjälper er i alla led av företagsköpet: Från att hitta rätt objekt, via förhandlingar, affärsplan och formell företagsbesiktning, och fram till att ni integrerar den nya verksamheten i er organisation. Vi hjälper er navigera runt de många blindskär som ett företagsköp i Israel kan medföra.


Strategi

Behöver ert israeliska dotterbolag en effektiv affärsstrategi? Vi tillhör Israels ledande strategikonsulter och samtidigt har våra medarbetare också gedigen chefserfarenhet. Vi kan därför erbjuda en unik metodik baserad på klassiska strategimodeller tillsammans med praktisk erfarenhet av företagande i Israel. Detta innebär att våra affärsplaner levererar såväl kreativa förslag som handfasta praktiska åtgärder, med betoning på det realistiska och genomförbara.


Marknadsundersökningar

Funderar ni på att etablera er i Israel? Då behöver ert företag uppdaterad information om er marknad: Dess storlek, tillväxtpotential, konkurrens, regleringar och övriga faktorer som påverkar er risk och ert kapitalbehov. Med hjälp av vår omfattande databas, som täcker de flesta B2B- och B2C-brancher, kan vi snabbt skräddarsy marknadsundersökningar för era behov.


Interim management

Behöver ert dotterbolag i Israel en VD som börjar i morgon bitti och fortsätter tills ni hittat en permanent lösning? Behöver ni en chef som löser ett begränsat uppdrag och sedan lämnar organisationen? Alhena tillsätter en erfaren chef och vi tar fullt ansvar för affärsresultaten. När uppdraget är slutfört drar vi oss tillbaka, och ni återupptar er normala affärsverksamhet. Vi kan även etablera ert israeliska dotterbolag och driva det tills ni rekryterat permanent personal.


Företagsinformation

Behöver ni bakgrundsinformation om er israeliska samarbetspartner eller konkurrent? Alhena har ett brett kontaktnät och kan snabbt ta fram relevant information som inte är offentligt tillgänglig. Vi förser er med informationen som ger ett strategiskt övertag vid förhandlingar och hjälper er förstå marknader och konkurrerande företag.


Offentlig upphandling i Israel

Vill ert företag lägga bud i en offentlig israelisk upphandling? Upphandlingar i Israel offentliggörs vanligen endast på hebreiska. Alhena bevakar löpande relevanta upphandlingar för ert företags räkning, från statliga och lokala myndigheter såväl som från militären och statligt ägda industrier. Alhena kan även agera anbudsansvarig eller hjälpa er att hitta en lämplig israelisk samarbetspartner.


Information och samarbetspartners

Alhena Consulting fungerar som ert företags lokala informationshubb och hjälper er att navigera rätt i Israels affärsvärld. Tack vare vårt nätverk och vår erfarenhet kan vi hjälpa er med att hitta den samarbetspartner ni söker, vare sig det gäller ett teknologiföretag för joint venture eller serviceföretag såsom rätt advokatbyrå eller reklambyrå, de skickligaste lobbyisterna och de kompetentaste företagen inom bemanning, revision, logistik och andra branscher. Vi kan Israel.


Styrelserepresentation

Är ert israeliska dotterbolag börsnoterat i Tel Aviv? Börsnoterade företag i Israel måste ha två styrelseledamöter som representerar allmänheten, men som tillsätts av aktiemajoriteten. Dessa ledamöter har huvudansvaret i internrevisionsutskottet, löneutskottet och redovisningsutskottet. Alhenas partners har den nödvändiga expertisen för att tillvarata era majoritetsintressen inom ramen för börsens regelverk.